Matematičku ,ozgalicu sa , geometrijskim figurama i satovima,bananama.Pogledajte da li ste ispravno rešili  .


2 (kazaljka pokazuje dva) + 3 (na slici su tri banane, a ne četiri kao u gornjim jednačinama) + 3 (tri banane) x 11 (ukupno 11 stranica u dve poligonalne geometrijske figure, za razliku od 15 u gornjim jednačinama) = 38Rešenje je 38.