– Dimitrov je za produženo krivično delo obljuba nad detetom dobio kaznu od sedam godina zatvora, a za produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje dve godine, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od osam godina zatvora – saopšteno je danas popodne iz Višeg suda u Novom Sadu.
Pored robije, matori pedofil je sudskom odlukom obavezan da devojčici isplati 300.000 dinara zbog duševnih bolova usled povrede ljudskog dostojanstva i to u roku od mesec dana od pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.
Viši sud u Novom Sadu osudio je danas na osam godina zatvora Peru Dmitrova (67) iz Bačke Palanke zbog obljube i nedozvoljenih polnih radnji nad devojčicom koja je tada imala 11 godina.

 

 

Public

 

 

Devojčicu je ljubio u usta, po grudima, u predelu stomaka, grudi i genitalija, svojim polnim organom dodirivao njen stomak, nagovarao je da imaju polni odnos, pri čemu joj je pretio da ne sme nikome da priča – navedeno je u optužnici.

Kako je navela predsednica sudskog veća Ivana Josifović, tokom čitavog postupka nije pokazao ni trunku saosećaja.Tokom sudskog procesa dokazano je da je Dmitrov, na osnovu navoda optužnice, devojčicu seksualno zlostavljao između 10 i 15 puta, tokom nekoliko meseci 2017. i 2018. godine u svojoj kući u Bačkoj Palanci.

– Kada je devojčica dolazila u njegovu kuću radi kupovine cigareta za oca i gledanja televizijskh serija, okrivljeni je kada je bio sam u kući, zaključavao vrata kuće sa unutrašnje strane, stavljao ćebe na pozor radi skrivanja od eventualnog uočavanja spolja, te je terao da ga oralno zadovolji.

 

Freepik.com

 

Iz suda je istaknuto da su cenili i sve okolnosti na strani maloletne oštećene, njene porodične i socijalne prilike, jer se razvija u obrazovno i socijalno nestimulativnom okruženju.

Zbog svega toga, sud je poslao jasnu poruku da svako dete ima jednako pravo na detinjstvo, a da će onom detetu koje možda i nema adekvatnu zaštitu od strane porodice i okoline, zaštitu dati Zakon i Sud – navodi se u saopštenju Višeg suda u Novom Sadu.

– Sud je oštećenoj dosudio naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog povrede ljudskog dostojanstva, koje svaki čovek pa tako i svako dete stiče samim rođenjem, bez obzira na pol, rasu, nacionalnu pripadnost i niko nema pravo da mu ga oduzima niti povređuje, a seksualno nasilje je jedan od najtežih vidova narušavanja ljudskog dostojanstva koje stvara zastrašujuću, neprijateljsku, ponižavajuću atmosferu do koje je dovelo ponašanje okrivljenog i očigledno objektivna nemoć maloletne oštećene da ga u tome spreči, suprotstavi se ili nekome prijavi.  Shodno Zakoniku o krivičnom postupku kao i Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja.